Tényleg vége a munkaköri alkalmassági vizsgálatoknak?

Az elmúlt időszakban a médiában ilyen és hasonló című cikkek jelentek meg a témában:

„Megszavazták: eltörlik a kötelező orvosi alkalmasságit”
„A jövőben nem lesz kötelező a munkahelyi orvosi vizsgálat”
„Vége a kötelező munkaalkalmassági orvosi vizsgálatoknak?”

Aki csak a médiából tájékozódik és nem a Magyar Közlönyben megjelent jogszabályokból, az könnyen tévedésbe eshet.

A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény tartalmazza a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alábbi módosítását, amely majd 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

  1. § (1) A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az Mvt. 49. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
       a) annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
       b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
       c) foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
       d) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – jogszabályban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.

(1a) Jogszabályban meghatározott esetekben vagy a munkáltató erre irányuló döntése esetén – az (1b) bekezdésben meghatározott kivétellel – a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.

(1b) Az (1a) bekezdést nem kell alkalmazni, ha szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály az érintett tekintetében sajátos egészségi alkalmassági követelményről rendelkezik.”

(2) Az Mvt. 88. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)

  • „d) az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni,
  • e) az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek tekintetében az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.”

Azaz 2024. szeptember 1-ig a (potenciális) munkavállalók munkára való alkalmasságról továbbra is a megszokott módon kell minden munkáltatónál meggyőződni.
Amennyiben – a szeptember 1-ig várhatóan megjelenő miniszteri rendeletek alapján – adott munkáltatónál lesznek olyan munkakörök, feladatkörök (foglalkozások), amelyek esetében valóban nem lesz kötelező a munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzése, akkor is érdemes megfontolni az alkalmassági vizsgálatok megtartását, mert történhetnek olyan balesetek és megbetegedések, amelyek megelőzésében vagy – ha már bekövetkezett akkor – vizsgálata során segíthet tisztázni, hogy a munkáltatónál végzett munka során szenvedett egészségkárosodást a munkavállaló, vagy már akkor sem volt egészséges, amikor elkezdett a munkáltatónál dolgozni. Egy munkabaleset vagy foglalkozási megbetegedés esetén erre a kérdésre fogja például majd a választ keresni a Munkavédelmi Hatóság, a Kormányhivatal (megtérítési eljárás keretében), a rendőrség és/vagy polgári peres kártérítési eljárásban az érintett munkavállaló.