Munkavédelem

 • Munkavédelmi megbízotti feladatok ellátása
 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Kockázatértékelés készítése (első, ismételt kockázatértékelés legalább 3 évente, soron kívüli kockázatértékelés)
 • Kockázatértékelés gépekre, berendezésekre vonatkozóan
 • Kockázatértékelés munkaeszközökre
 • Tevékenységek, technológiák kockázatértékelése
 • Munkahelyek és a munkahelyek kialakításának kockázatértékelése
 • Kockázatértékelés képernyős munkahelyek esetén
 • Munkavállalókat érő terhelések elemzése, kockázatértékelése
 • Pszichoszociális kockázatértékelés (www.workstressmeter.hu)
 • Egyéni védőeszközök, kollektív védelem értékelése
 • Kockázatbecslés a veszélyes anyagokra és keverékekre vonatkozóan
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározása
 • A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg
 • Biztonsági jelzések meghatározása
 • Veszélyes és veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök ellenőrző- és időszakos ellenőrző és biztonsági felülvizsgálatának elvégzése
 • Munkaterületek rendszeres munkavédelmi szempontú ellenőrzése dokumentált módon
 • Orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása
 • Kvázi-, munka- és úti balesetek kivizsgálása, jelentése, szükséges intézkedések megállapítása
 • Együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.