Munkavédelmi szolgáltatásaink megbízotti (kiszervezett) formában vagy projekt jellegű megbízás keretében

 • Munkavédelmi szempontú kockázatértékelés készítése (első, ismételt kockázatértékelés legalább 3 évente, soron kívüli kockázatértékelés)
  • Gépek, berendezések és munkaeszközök kockázatértékelése
  • Tevékenységek, technológiák kockázatértékelése
  • Munkakörök kockázatértékelése
  • Munkahelyek és a munkahelyek kialakításának kockázatértékelése
  • Képernyős munkahelyek kockázatértékelése
  • Pszichoszociális kockázatok értékelése (workstressmeter.hu)
  • Egyéni védőeszközök, kollektív védelem értékelése
  • Veszélyes anyagok és keverékek kockázatbecslése
 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Jogszabály- és szabványváltozások nyomon követése
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározása
 • Szükséges biztonsági jelzések használatának meghatározása
 • Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök ellenőrző- és időszakos ellenőrző felülvizsgálatának elvégzése
 • Veszélyes munkaeszközök üzembe helyezését megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
 • Veszélyesnek minősülő munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálata
 • Munkaterületek rendszeres munkavédelmi szempontú ellenőrzése dokumentált módon
 • Munkavédelmi oktatások megtartása
 • Orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása
 • Kvázi-, munka- és úti balesetek kivizsgálása
 • Együttműködés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés