ESG vállalati képzések – Logikai összefüggések, gyakorlati teendők, elméleti háttér

A DANDELION Kft. az ESG témakörében a CSRD, az ESG törvény és ESRS szabványok megértéséhez, vállalati alkalmazásához szükséges gyakorlati képzéseket kínál a cégek részére kihelyezett módon, személyre szabottan. Célorientált képzési tematika a résztevevők ESG-ben betöltött szerepüknek megfelelően.

3 órás vezetői ESG képzés

A képzés célja, hogy a vállalatnál az ESG témakörében vezető szerepet betöltő munkavállalók megismerjék az ESG alapfogalmait, a nemzetközi (pl.: CSRD, CSDDD) és hazai (pl.: ESG törvény) jogszabályi kötelezettségeket, jelentéstételi követelményeket és határidőket. Továbbá információt kapjanak az ESG témakörében várható feladatokról az ESRS szabvány felépítése és kritériumrendszere alapján. A képzés az ESG feladatok vállalati működésbe való implementálási lehetőségeinek rövid bemutatásával zárul.

6 órás ESG képzés

A képzés célja, hogy a vállalatnál azok a munkavállalók, akik az ESG témakörében felelősséggel rendelkeznek vagy ESG feladatokat, részfeladatokat terveznek ellátni megismerjék az ESG-vel kapcsolatos fogalmakat, áttekintést kapjanak a nemzetközi (pl.: CSRD, CSDDD) szabályozásról, a hazai ESG jogszabályi környezetről és intézményrendszerről, valamint a fenntarthatósági jelentés elkészítése szempontjából kötelezően alkalmazandó ESRS szabvány felépítéséről és követelményrendszeréről. Bemutatásra kerülnek az ESG egyes lábainak a célkitűzései, az ezekkel kapcsolatos követelmények, közzétételi elvárások, valamint a lehetséges vállalati intézkedések. Az ESG feladatok vállalati működésbe való implementálási lehetőségei gyakorlati példákon keresztül kerülnek bemutatásra, begyakorlásra.

A fenti képzéseken kívül lehetőség van tematikus, mélyebb ismereteket tartalmazó ESG képzések megszervezésére vagy a DANDELION Kft. szervezésében induló képzésekbe való becsatlakozásra.