Megjelent a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) működésének részletes szabályairól szóló 80/2023 (III.14.) korm. rendelet

A 37. sz. Magyar Közlönyben 2023. március 14-én megjelent a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023 (III.14.) Kormányrendelet.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer célja, hogy a gyártó az adott termék teljes életciklusa során keletkező hulladékkezelési költségért vállalja a pénzügyi felelősséget. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer július 1-vel indul.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerbe tartozó termékkörök:

 • csomagolások
 • egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek
 • elektromos és elektronikus berendezések
 • elemek és akkumulátorok
 • gépjárművek
 • gumiabroncs
 • irodai papír
 • reklámhordozópapír
 • sütőolaj és -zsír
 • egyes textiltermékek
 • egyes fából készült bútorok

A gyártó kollektív úton való teljesítés esetén a koncesszori alvállalkozói szerződés megkötését 2023. április 15. napjáig kezdeményezi a koncessziós társaság által működtetett elektronikus felületen. Egyéni teljesítés esetén a gyártó és a koncessziós társaság a szerződést 2023. május 20. napjáig megköti.

A gyártó a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét 2023. május 31. napjáig terjeszti elő az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál. A nyilvántartásba vétel egyik feltétele a fentebb említett szerződés megléte.

A gyártó a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente fizeti meg a koncessziós társaság részére. A díj mértéke kollektív teljesítés esetén a gyártó által forgalomba hozott körforgásostermék-mennyisége és az adott termékáramra megállapított egységnyi díjtétel szorzata (a termékkörönkénti egységnyi díjtétel még nem ismert).

A gyártó negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat.

A gyártó köteles nyilvántartást vezetni a jogszabály szerinti adattartalommal.