elementor szerk

  • ESG szempontú átvilágítás, GAP analízis
  • Lényegességi mátrix kidolgozása
  • ESG stratégia kidolgozása,
  • ESG szemlélet vállalatirányítási, operatív folyamatokba történő integrálása
  • ESG kockázatok és lehetőségek regiszterének elkészítésében támogatás
  • ESG mérőszámok kialakítása (a szakmai jó gyakorlatok, ESRS és a GRI és SASB sztenderdek alapján)
  • ESG jelentés összeállításában, tartalom gyártásában támogatás és közreműködés