Kötelező energetikai audit a nagyvállalatoknak

Megjelent az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és a hozzá tartozó végrehajtási utasítás, , melynek célja – az uniós irányelvvel összhangban  – az energiahatékonyság 20 százalékkal történő növelése 2020-ig az 1990-es szinthez képest. A szabályozás új kötelezettségeket tartalmaz a vállalatok számára az energetikai auditálással kapcsolatban.


A törvény alapján a nagyvállalatoknak négyévente kötelező energetikai auditálást végeztetniük az energetikai jellemzőik nyomonkövetése, fejlesztése céljából. Az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert üzemeltető vállalatok mentesülnek a kötelezettség alól, melyek. Ilyen esetben az érvényes tanúsítványt kell elküldeni négyévente a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére.


A nagyvállalathoz kapcsolódó kis- és középvállalkozásoknak, partnervállalkozásoknak nem kell külön tanúsítványt küldeniük a Hivatal részére, ha a nagyvállalat egészére vonatkozó tanúsítvány már megküldésre került. Ha a vállalkozások végsőenergia-fogyasztása nem éri el a nagyvállalat végsőenergia-fogyasztásának 5%-át, nem kell sem energetikai auditálást végeztetniük, sem tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtetniük.


A nagyvállalatoknak a kötelező energetikai auditálást először 2015. december 5-éig kell elvégeztetniük. Energetikai auditálási tevékenységet természetes személy és gazdálkodó szervezet is folytathat, amennyiben az adott személy vagy az adott szervezet tagja, illetve alkalmazottja az energetikai auditorok névjegyzékben szerepel, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal állít össze. Az auditálási kötelezettség alól a nagyvállalat mentesül, ha 2012. december 4-e és 2015. december 5-e közt az energetikai auditorra vonatkozó követelményeknek megfelelő, de a névjegyzékében nem szereplő személlyel végeztetik el az energetikai auditálást.

Az energetikai auditnak naprakész, mért és visszakövethető adatokat kell tartalmaznia az életciklus-költségelemzésre épülve, valamint ki kell terjednie az épületek és épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljainak részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is.


A Hivatal ellenőrizheti az auditokat és nyilatkozattételre kötelezheti azokat a nagyvállalatokat, amelyekről megállapítható, hogy kötelezettségük ellenére nem folytattak le energetikai auditálást.
Ha a nagyvállalat a kötelező energetikai auditálást a Hivatal felhívását követő 90 napon belül sem teljesíti, illetve a kötelező energetikai auditálás ellenőrzése során az együttműködési kötelezettségét – az audit Hivatal felé történő megküldési kötelezettséget is beleértve – nem teljesíti, Hivatal az ellenőrzést követően legfeljebb tízmillió forint bírsággal sújtja.


Átmeneti intézkedésként azonban a Hivatal 2016. december 31-ig nem szab ki bírságot az audit teljesítésének elmaradása miatt.

Leave a comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük