Munkavédelmi megbízotti feladatok

 • Kockázatértékelés készítése (első, ismételt kockázatértékelés legalább 3 évente, soron kívüli kockázatértékelés)
  • Kockázatértékelés gépekre, berendezésekre vonatkozóan
  • Kockázatértékelés munkaeszközökre
  • Tevékenységek, technológiák kockázatértékelése
  • Munkahelyek és a munkahelyek kialakításának kockázatértékelése
  • Kockázatértékelés képernyős munkahelyek esetén
  • Munkavállalókat érő terhelések elemzése, kockázatértékelése
  • Pszichoszociális kockázatértékelés
  • Egyéni védőeszközök, kollektív védelem értékelése
  • Kockázatbecslés a veszélyes anyagokra és készítményekre vonatkozóan
 • Munkavédelmi szabályzat készítése
 • Jogszabály- és szabványváltozások nyomonkövetése
 • Egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározása
  • A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg.
 • Biztonsági jelzések meghatározása
 • Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközök ellenőrző- és időszakos ellenőrző felülvizsgálatának elvégzése
 • Veszélyes munkaeszközök üzembe helyezését megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
 • Veszélyesnek minősülő munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálata
 • Munkaterületek rendszeres munkavédelmi szempontú ellenőrzése dokumentált módon
 • Munkavédelmi oktatások megtartása
 • Orvosi vizsgálatok rendjének szabályozása
 • Kvázi-, munka- és úti balesetek kivizsgálása, jelentése, szükséges intézkedések megállapítása
 • Együttműködés a munka-egészségügyi szolgáltatóval az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.
 • Kapcsolattartás a hatóságokkal
 • Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés
 • Munkavédelmi jogi szabályozás alakulásának folyamatos nyomon követése és az ezzel kapcsolatos partneri tájékoztatás, valamint a jogszabályi megfelelőség biztosítása