Környezetvédelmi megbízotti feladatok

 • A cég tevékenységével kapcsolatos aktuális környezetvédelmi feladatok ellátása (belső környezetvédelmi nyilvántartások vezetése, hatósági levelezések lefolytatása, a környezetvédelmi feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése).
 • A környezetvédelmi jogszabályokban és egyéb követelményekben előírt adatszolgáltatások, bejelentések határidőre történő elkészítése (Pl. Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás, LAL, LM-bejelentés, FAVI, stb.).
 • Megrendelő tevékenységével összefüggő környezetvédelmi jogszabály változások nyomon követése, az ebből eredő feladatok ismertetése, szükséges intézkedési javaslatok kidolgozása, a megvalósításban szükség szerint koordinátori szerep betöltése
 • Környezetvédelmi Szabályzat évenkénti aktualizálása, szükség esetén a környezetvédelmi utasítások módosítása.
 • Környezetvédelmi oktatás megtartása az állomány részére évente egy alkalommal.
 • Környezetterhelési díj(ak)ra vonatkozó számítások elvégzése, a szükséges jelentések elkészítése
 • Időszakos környezetvédelmi szemlék megtartása, jegyzőkönyv készítése a szemle tapasztalatairól. A szükséges intézkedések megtételének kezdeményezése.
 • A környezetvédelmi dokumentációs rendszer naprakészen tartása, a dokumentációs feladatok, az adatgyűjtési rendszer koordinálása és ellenőrzése, valamint az adatok feldolgozása.
 • A környezetvédelmi és kármentő eszközök, felszerelések, berendezések rendelkezésre állásának, megfelelőségének, illetve felülvizsgálatának, karbantartásának figyelemmel kísérése, a vállalati előírások szerinti működésének ellenőrzése.
 • A környezetvédelmi mérések, ellenőrzések rendjének meghatározása, valamint a környezetvédelmi mérések, nyilvántartások koordinációja és ellenőrizése.
 • Esedékesség esetén a cég szakmai képviseletének ellátása a környezetvédelemben érintett hatóságok felé.
 • A cég telephelyén, a környezetvédelmi hatóság, vagy egyéb illetékes hatóság eljárásain (szemle, ellenőrzés stb.) való részvétel.
 • Környezetszennyezés (vészhelyzet) esetén a riasztási és kárelhárítási feladatokban való közreműködés.
 • Egyéb szükséges esetekben / beruházás, karbantartás, belső állapotfelmérés, auditok stb. /szaktanácsadás, rendelkezésre állás.
 • Hulladékgazdálkodási szerződések folyamatos nyomonkövetése, szükség szerint az egyes hulladékáramok kezelésére (kiváltképp a haszonhulladékokra vonatkozóan) a gazdaságilag és környezetvédelmi szempontból optimális megoldások felkutatása
 • Éves környezetvédelmi beszámoló elkészítése (vállalatvezetés számára)
 • Környezetvédelmi jogi szabályozás alakulásának, a környezettechnika fejlődésének. folyamatos nyomon követése és az ezzel kapcsolatos partneri tájékoztatás, valamint a jogszabályi megfelelőség biztosítása